Foreningen for Erhvervsaktive Kvinder på Mors

Heureka er en forening for erhvervsaktive kvinder på Mors. Foreningen blev startet på initiativ af Morsø Erhvervsråd i marts 1996 for kvinder i forskellige jobs.

Foreningen formål er at danne netværk gennem:

  • foredrag.
  • kurser,
  • virksomhedsbesøg samt andre aktiviteter,
  • socialt samvær – at samle erhvervsaktive kvinder om fælles faglig emner,
  • udveksling af erfaring m.v. med henblik på personlig og faglig udvikling.

 

Mange kvinder arbejder alene som sekretær, bogholder, salgsassistent, social- og sundheds-
medarbejder eller lignende i virksomhederne og mangler sparringspartnere i det daglige arbejde.

 

Vi har derfor dannet et netværk, hvor vi kan bruge hinandens erfaringer fra jobbet.

Kontakt Heureka

Kontakt Heureka på

heurekamors@gmail.com

 

eller formand Else Larsen: 21725459